protocol covid-19

Plan van aanpak herstart voltigevereniging Den Helder:

Wij zijn een kleine vereniging met 4 voltigeteams van 6 personen en 2 solistengroepen van respectievelijk 4 en 6 personen. Normaliter trainen we in en binnenmanege, maar vanwege de corona zal er nu buiten getraind gaan worden. De trainingen zullen plaatsvinden op het buitenterrein van Manege Noot, Zwarteweg 4 te Callantsoog.

Per groep zal gebruik worden gemaakt van één paard en één kunstpaard en verschillende trainingsmaterialen op de bodem. Hiervoor zal de vloer worden onderverdeeld in vakken van 2 bij 2 meter, waarin steeds 1 voltigeur traint. In elk vak bedoeld voor training zal voor extra duidelijkheid een pilon worden geplaatst zodat de kinderen weten waar ze mogen trainen en welk gebied een looppad is.

Het opzadelen van het paard van de minder gevorderde groepen zal worden gedaan door hun respectievelijke trainers. Bij de gevorderde groepen zal steeds één lid eerder op de manege aanwezig zijn om op te zadelen. Afzadelen, uitstappen en op stal zetten van het paard zal bij toerbeurt door één van de leden gedaan worden. Wanneer een lid te jong is om dit alleen te doen wordt van de ouders verwacht dat dit gesuperviseerd wordt, gezien andere leden elkaar niet mogen helpen. In dat geval mag één ouder/familielid op de manege komen om hierbij te helpen. Leden die niet aan de beurt zijn voor opzadelen dan wel afzadelen mogen 5 minuten voor aanvang van de training op de accomodatie aanwezig zijn.

Ouders zijn enkel aanwezig op de manege om hun kinderen weg te brengen en op te halen, echter zij mogen niet aanwezig blijven bij de training. Leden mogen de buitenbak betreden aan de westkant van de accommodatie bij het parkeerterrein, en zullen deze aan de oostkant, bij de aanrijroute van de ouders, weer verlaten. Op deze manier zullen zij niet met elkaar in contact komen. Er zal tevens tussen de verschillende trainingen een tijdvak zijn van 15 minuten, om zo drukte te vermijden.

Het is bij voltige onmogelijk om na elke individuele voltigeur het hele harnachement van het paard te ontsmetten. Derhalve mogen leden alleen aan de training meedoen wanneer zij handschoenen dragen. Tevens moeten alle leden voor aanvang van de training en na afloop van de training hun handen ontsmetten met handalcohol en wordt geadviseerd deze thuis te wassen. Op de manege is tevens een mogelijkheid tot het wassen van de handen, maar gezien de potentiele drukte bij de wastafels is voor deze oplossing gekozen. Het harnachement wordt na elke training schoongemaakt met water en zeep.

Een punt van aandacht is het op het paard krijgen van de kinderen. De oudere leden en volwassenen kunnen zonder hulp opspringen, echter de kinderen tot 12 jaar hebben hier vaak moeite mee en zullen moeten worden geholpen door hun trainster. Om deze reden zal ook de trainster handschoenen dragen en wordt door de vereniging per training een mondkapje beschikbaar gesteld voor de trainster, zodat deze probleemloos dichtbij de kinderen kan komen. Wel zal dit alleen worden toegestaan voor het op het paard helpen van de kinderen om zo het contact zoveel mogelijk te beperken. Alle overige oefeningen waarbij fysiek hulp van een trainster noodzakelijk is zullen tot nader order niet gedaan mogen worden.

Er is op de manege een toilet met wastafel en wegwerphanddoekjes beschikbaar. De kinderen worden echter aangemoedigd thuis van het toilet gebruik te maken en het toilet op de manege zo min mogelijk te gebruiken. Het toilet zal na afloop van de training worden gereinigd en de prullenbakken worden dagelijks geleegd.

Aanspreekpunt voor corona-gerelateerde zaken voor zowel de gemeente als de leden/ouders zal C. Sneekes zijn. Zij is trainster van de oudere jeugd en volwassenen en tevens arts. Leden zullen worden geïnstrueerd thuis te blijven bij klachten van verkoudheid, hoofdpijn, keelpijn, verlies van reuk en/of smaak, misselijkheid, braken of diarree. Bij koorts, hoesten of niezen zullen tevens broertjes en zusjes thuis moeten blijven. Ouders, leden en trainers worden uitgebreid geïnformeerd over bovenstaand plan van aanpak en trainers zullen erop toezien dat dit strikt wordt nageleefd. Gezien de buitenmanege een onderdeel is van de manege waar de vereniging normaliter ook traint, zijn alle benodigde EHBO voorzieningen vanzelfsprekend aanwezig.

De trainingen van de vereniging zullen worden aangemeld bij veiligsporten.nu, alwaar de leden zich voorafgaand aan de training ook zullen moeten aanmelden.