Nieuws

02-11-2020 Update coronavirus:
Vanaf vandaag mogen volwassenen nog maar met 2 personen tegelijk trainen. Kinderen mogen wel gewoon zoals voorheen trainen. Vandaar dat we de groepsindeling tijdelijk hebben moeten wijzigen:
 
Iedereen tot 17 jaar traint nu in de beginnersles op zaterdag van 11 tot 13 uur.

Volwassenen en personen die meer dan 1x per week trainen worden naar rato van het aantal normaal gevolgde trainingen om de beurt ingedeeld in de sololes op zaterdag en zondag en de team 1 les op zaterdag.