Sportsubsidiefonds

Wilt u uw kind graag laten sporten maar is het moeilijk om het financieel rond te krijgen? Kijk dan of u in aanmerking komt voor een subsidie. Dit is per gemeente verschillend geregeld.

Ouders/verzorgers woonachtig in gemeente Den Helder
De gemeente Den Helder is aangesloten bij het Jeugdsportfonds. Jeugdsportfonds is een particuliere organisatie die de contributie en/of de sportattributen betaalt voor kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met weinig financiële ruimte. Indien het inkomen lager is dan 110% van het minimumloon, dan  kan een sportsubsidie van max. € 225 worden verstrekt (regeling Den Helder 2015). De subsidie moet worden aangevraagd door een intermediair dus niet door de ouders zelf en gaat rechtstreeks naar de sportvereniging. Kijk  voor meer informatie en de aanvraagprocedure op  http://www.sportservicenoordholland.nl/region_article.php?id=5 .

 

Ouders/verzorgers woonachtig in gemeente Schagen of gemeente Hollands Kroon
Schagen en Hollands Kroon zijn niet aangesloten bij het Jeugdsportfonds maar hebben een eigen regeling: Meedoen Noordkop. Dit initiatief zorgt ervoor dat kinderen uit gezinnen met lage inkomens kunnen deelnemen aan sport-, cultuur- en onderwijsactiviteiten. Meedoen Noordkop is bedoeld voor schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar. Meedoen Noordkop bestaat uit een webwinkel waarop ouders activiteiten en producten kunnen kopen voor hun kind(eren). Om hiervoor in aanmerking te komen, moet de aanvrager aan enkele voorwaarden voldoen, zoals beschikken over een laag inkomen (regeling 2015: max. 110% van de bijstandsnorm) en weinig vermogen. In dat geval heeft u een inlogcode thuisgestuurd gekregen. Per jaar is er 350 euro per kind beschikbaar voor besteding aan sport-, cultuur- en onderwijsactiviteiten. Kijk  voor meer informatie en de aanvraagprocedure op  www.meedoennoordkop.nl .

 

Ouders/verzorgers woonachtig in gemeente Heerhugowaard
In de gemeente Heerhugowaard is geen Jeugdsportfonds maar een Huygenpas voor inwoners met een minimum inkomen. Met deze pas krijgen inwoners korting op bijvoorbeeld sporten, de bibliotheek en theater. De Huygenpas is in combinatie met een bonnenboekje te gebruiken. Deze waardebonnen kunt u op vertoon van uw pas inleveren bij de verschillende deelnemende organisaties.

Op vertoon van de Huygenpas met inlevering van waardebon uit het bonnenboekje kan je 80% korting op de jaarcontributie van onze sportvereniging krijgen, tot een maximum van € 105,- per kalenderjaar. Tevens kan je een sportkledingcheque ter waarde van € 50,- krijgen. Kijk voor meer informatie en de aanvraagprodedure op http://www.heerhugowaard.nl/inwoners/zorg-welzijn/huygenpas/wat-is-de-huygenpas/ .

 

Ouders/verzorgers woonachtig in andere gemeenten
Woont u in een andere gemeente dan Den Helder, Schagen, Hollands Kroon of Heerhugowaard, kijk dan voor meer informatie op de website van uw gemeente of neem contact op met de beleidsambtenaar Sport of minimabeleid van uw gemeente.

 

Voor meer informatie:
www.sportservicenoordholland.nl
www.jeugdsportfonds.nl

of de website van de gemeente waar u woont.